GWO Manual Handling – Refresher

FIXED price: U legt de datum van uw training vast, betaling van de cursus dient per omgaande te geschieden. Bij verzetten of annulering van de training wordt de gehele cursusprijs, conform de Algemene Voorwaarden, opnieuw in rekening gebracht. De keuze voor ‘FIXED’ levert u een flinke korting op onze bestaande prijzen op.

FLEX price: U kiest voor flexibiliteit. U kunt een keer kosteloos verzetten, een tweede keer verzetten is mogelijk tegen 50% van de cursusprijs. Verzetten is toegestaan uiterlijk tot 5 werkdagen voor aanvangsdatum cursus conform de Algemene voorwaarden. Betalingstermijn voor bedrijven 30 dagen na ontvangst factuur. U kiest met ‘FLEX’ voor extra service, voor de normale prijs.

De GWO (Global Wind Organisation) heeft een basis veiligheidstraining ontwikkeld voor mensen werkzaam in de wind-industrie. Deze GWO Basic Safety cursus omvat meerdere modules zoals First Aid, Manual Handling, Fire Awareness, Working at Heights en Sea Survival. Tijdens deze praktijkgerichte herhalingstraining GWO Manual Handling herhaling leert u het veilig tillen van lasten en daarmee het voorkomen van blessures. Deze training GWO Manual Handling Refresher Herhaling is voor personeel wie in of rondom windturbines werkt en daarbij lichamelijke arbeid verricht. Deze herhalingstraining is bedoeld voor houders van het certificaat GWO Manual Handling die aan de herhalingsverplichting willen voldoen.

Inhoud training

  • Persoonlijke veiligheid
  • Theoretische onderbouwing hoe om te gaan met de risico’s m.b.t. tillen van lasten
  • Voorkomen van blessures
  • Praktijkcasus doorspreken
  • Oefenen aan de hand van verschillende scenario’s

Trainingsvorm

De training GWO Manual Handling Herhaling bestaat uit 0,5 dag instructie voor groepen van maximaal 12 deelnemers.

Certificaat

Deelnemers die slagen ontvangen een GWO Manual Handling certificaat. Dit certificaat is 2 jaar geldig. Het is de verantwoordelijkheid van de bezitter dat aan lokale wet- en regelgeving wordt voldaan.

Taal

De training wordt uitgevoerd in de Engelse taal. In geval van Nederlands-talige groepen kan de instructie in de Nederlandse taal worden verzorgd.

Locatie

De training wordt verzorgd bij DELTA Safety Training te Rotterdam.

Toelatingseisen

Voor deelname aan deze cursus worden geen toelatingseisen gesteld.

Prijs

De prijs staat vermeld in de rechter bovenhoek van deze pagina. Deze prijs is inclusief de WINDA registratie (€ 10,00 per certificaat), alle trainingsmaterialen, evt. theorie- en praktijkexamen en lunch, koffie en thee. Verder zijn niet inbegrepen in de prijs:

  • 21% BTW. Alle prijzen zijn exclusief BTW.

Overige informatie

  • De planning van onze opleidingen kunt u vinden op deze site onder Cursus Planning.
  • Deze cursussen zijn zeer geschikt voor individuele kandidaten of kleine groepen.
  • Neem gerust contact met ons op indien u uw opleiding niet kunt vinden.
  • Voor groepen en/of incompany trajecten maken wij graag een aanbieding op maat voor u.