Adembescherming B

FIXED price: U legt de datum van uw training vast, betaling van de cursus dient per omgaande te geschieden. Bij verzetten of annulering van de training wordt de gehele cursusprijs, conform de Algemene Voorwaarden, opnieuw in rekening gebracht. De keuze voor ‘FIXED’ levert u een flinke korting op onze bestaande prijzen op.

FLEX price: U kiest voor flexibiliteit. U kunt een keer kosteloos verzetten, een tweede keer verzetten is mogelijk tegen 50% van de cursusprijs. Verzetten is toegestaan uiterlijk tot 5 werkdagen voor aanvangsdatum cursus conform de Algemene voorwaarden. Betalingstermijn voor bedrijven 30 dagen na ontvangst factuur. U kiest met ‘FLEX’ voor extra service, voor de normale prijs.

De 2-daagse basistraining Adembescherming B met SIR examen is bedoeld voor gebruikers van adembeschermingsmiddelen, waarbij de concentraties van gevaarlijke stoffen, gassen of dampen op de werkplek zich boven de grenswaarden van deze stoffen bevinden en die bij onbeschermd inademen een bedreiging voor de gezondheid vormen. In deze training leert de deelnemer welke adembeschermingsmiddelen er zijn, hoe een ademluchttoestel en de meerurenaansluiting (ook wel leeflucht genoemd) werken en hoe hij hiermee veilig werkzaamheden uit kan voeren.

Inhoud training

Deze training bestaat uit een theorie- en een praktijkgedeelte

Theorie:

 • Adembescherming algemeen
 • Afhankelijke adembescherming (filtermaskers)
 • Onafhankelijke adembeschermingstoestellen
 • Slangapparaten
 • Selectie van adembeschermende middelen
 • Het werken in besloten ruimten
 • Controle en dagelijks onderhoud
 • Veiligheidsmaatregelen

Praktijk:

 • Veilig gebruik en aansluiting van de apparatuur
 • Verschillende praktijkoefeningen op de ademlucht trainingsbaan

Trainingsvorm

Deze basistraining inclusief SIR examen bestaat uit 2 aaneengesloten dagen van 08.00 tot 16.00 uur voor groepen van 8 tot 10 deelnemers. De eerste 3 dagdelen wordt afwisselend theorie en praktijkinstructie gegeven. Het SIR examen, dat ook uit een theorie en een praktijkgedeelte bestaat,  wordt tijdens het vierde dagdeel afgenomen. Een voorleesexamen is mogelijk voor kandidaten met dyslexie en/of taalproblemen.

Certificaat

Bij voldoende resultaat ontvangt de kandidaat het Adembescherming B certificaat. Dit certificaat is 3 jaar geldig.

Taal

Het examen Adembescherming B kan door de SIR behalve in de Nederlandse taal ook in de Engelse en Duitse taal worden afgenomen.

Locatie

De training wordt op de trainingslocatie van DELTA verzorgd. Deze locatie voldoet volledig aan de eisen die de SIR voor het praktijkexamen Adembescherming B stelt.

Toelatingseisen

De deelnemers aan deze cursus moeten over een medische verklaring beschikken waaruit blijkt dat men lichamelijk geschikt is voor het werken met ademlucht-toestellen. Aan het praktijkexamen Adembescherming B  kan pas worden deelgenomen als men voor het theoriedeel van dit examen geslaagd is.

Prijs

De rechtsboven op deze pagina genoemde prijs is inclusief lesmateriaal, gebruik praktijkmiddelen en lunch, koffie en thee. De prijs voor het SIR examen exclusief SIR-app-abonnement, wordt door de SIR jaarlijks vastgesteld en is voor niet- SIR leden de dubbele prijs. De huidige prijs voor SIR leden bedraagt € 80,00 per persoon en de prijs van het SIR-app-abonnement is € 12,00 voor 3 jaar toegang per vakgebied. Prijs is exclusief 21 % BTW. Het is niet meer mogelijk om hard copy handboeken te bestellen bij de SIR, de handboeken zijn uitsluitend digitaal verkrijgbaar op de SIR-safebook-app.

Let op, voor deze cursus gelden andere betalings- en boekingsvoorwaarden. Eenmalig kosteloos verplaatsen of annuleren is alleen mogelijk mits de wijziging minimaal 15 werkdagen voor aanvang van de training van de training per e-mail is doorgegeven. Annuleringen voor het reeds aangevraagde examen bij de certificerende instantie korter dan 15 werkdagen voor aanvang van de training kunnen niet kosteloos worden doorgevoerd.

Overige informatie

 • De planning van onze opleidingen kunt u vinden op deze site onder Cursus Planning.
 • Deze cursussen zijn zeer geschikt voor individuele kandidaten of kleine groepen.
 • Neem gerust contact met ons op indien u uw opleiding niet kunt vinden.
 • Voor groepen en/of incompany trajecten maken wij graag een aanbieding op maat voor u.

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen

Wees de eerste om “Adembescherming B” te beoordelen