Bedrijfshulpverlening (BHV) – basis

FIXED price: U legt de datum van uw training vast, betaling van de cursus dient per omgaande te geschieden. Bij verzetten of annulering van de training wordt de gehele cursusprijs, conform de Algemene Voorwaarden, opnieuw in rekening gebracht. De keuze voor ‘FIXED’ levert u een flinke korting op onze bestaande prijzen op.

FLEX price: U kiest voor flexibiliteit. U kunt een keer kosteloos verzetten, een tweede keer verzetten is mogelijk tegen 50% van de cursusprijs. Verzetten is toegestaan uiterlijk tot 5 werkdagen voor aanvangsdatum cursus conform de Algemene voorwaarden. Betalingstermijn voor bedrijven 30 dagen na ontvangst factuur. U kiest met ‘FLEX’ voor extra service, voor de normale prijs.

De 2-daagse basiscursus Bedrijfshulpverlening BHV Basis leidt u op tot BHV-er. Deze cursus is voor personen die de verantwoordelijkheid van hulpverlening op de werkvloer als taak op zich genomen hebben. Tijdens deze cursus worden de deelnemers getraind in de uitvoering van de taken van een bedrijfshulpverlener. Dat zijn o.a. evacuatie, ontruimen, nazorg, brandbestrijding en communicatie tijdens een incident.

Doel opleiding

Deelnemers kennis en vaardigheden aan te leren zodat zij als BHV-er ingezet kunnen worden.

Inhoud training

Tijdens de BHV cursus komen onderwerpen op het gebied van Levensreddend Handelen, Brandbestrijding en Ontruiming aan bod:

Deel 1: Levensreddende Handelingen (LH)

 • Algemene regels voor het verlenen van eerste hulp (vijf belangrijke punten)
 • Noodvervoersgreep van Rautek
 • Vitale functies
 • Beademen en reanimatie (voor volwassenen)
 • Verstikking en vergiftiging
 • Shock
 • Uitwendig (ernstig) bloedverlies en het verbinden hiervan (verbandleer)
 • Plaatselijk letsel (brandwonden. botbreuk, oogletsel)

Deel 2: Communicatie, Brandbestrijding en Ontruimingen

 • Taken van de bedrijfshulpverlener
 • Communicatiemiddelen tijdens een incident
 • Brandbestrijding (brand drie- en vijfhoek, brandstadia, kleine blusmiddelen)
 • Ontruimingen
 • Belang van nazorg

Trainingsvorm

De Open Inschrijving training Bedrijfshulpverlening BHV Basis bestaat uit 2 aaneengesloten dagen instructie van 08.00 tot 16.00 uur voor groepen van gemiddeld 12 deelnemers. Zowel het theorie als het praktijkgedeelte wordt met een toets afgesloten.
Voor groepen en ‘in-company’ trainingen kunnen de cursusvorm en tijden (avonden en weekeinden zijn ook mogelijk) worden aangepast.

Certificaat

Het examen wordt aan het einde van elk onderdeel afgenomen, zowel theorie als praktijk. Deelnemers die in het bezit zijn van een geldig EHBO-diploma met aantekening reanimatie krijgen vrijstelling voor het onderdeel Levensreddende Handelingen en hoeven dit cursusonderdeel niet bij te wonen. Deelnemers die slagen ontvangen het DELTA certificaat volgens NIBHV-norm of, op verzoek en tegen meerkosten, het NIBHV certificaat. Deze certificaten zijn 1 jaar geldig.

Taal

De training Bedrijfshulpverlening BHV Basis wordt uitgevoerd in de Nederlandse taal. Op aanvraag kan het examen ook in het Engels of in een andere taal worden afgenomen.

Locatie

Alle BHV cursussen kunnen zowel bij DELTA als bij u op locatie worden uitgevoerd. Het voordeel van uitvoering bij DELTA is dat met name de brandbestrijding veel uitgebreider en realistischer getraind kan worden. Voor een BHV op maat training komen wij graag naar uw bedrijf toe.

Toelatingseisen

Voor deelname aan deze cursus worden geen toelatingseisen gesteld.

Prijs

De rechtsboven op deze pagina genoemde prijs is inclusief lesmateriaal (leen- exemplaar cursusboek), gebruik praktijkmiddelen, DELTA certificaat en lunch/koffie/thee. Voor het NIBHV examen wordt een toeslag in rekening gebracht. Alle prijzen zijn exclusief 21% BTW.

Overige informatie

 • De planning van onze opleidingen kunt u vinden op deze site onder Cursus Planning.
 • Deze cursussen zijn zeer geschikt voor individuele kandidaten of kleine groepen.
 • Neem gerust contact met ons op indien u uw opleiding niet kunt vinden.
 • Voor groepen en/of incompany trajecten maken wij graag een aanbieding op maat voor u.