Bedrijfshulpverlening (BHV) – basis

De basiscursus Bedrijfshulpverlening (BHV) leidt u op tot BHV-er. Deze cursus is voor personen die de verantwoordelijkheid van hulpverlening op de werkvloer als taak op zich hebben genomen. Tijdens deze cursus worden de deelnemers getraind in de uitvoering van de taken van een bedrijfshulpverlener. Dat zijn onder andere evacuatie, ontruimen, nazorg, brandbestrijding en communicatie tijdens een incident.

Inhoud training

Tijdens de BHV cursus komen onderwerpen op het gebied van Levensreddend Handelen, Brandbestrijding en Ontruiming aan bod:

Deel 1: Levensreddende Handelingen (LH)

 • Algemene regels voor het verlenen van eerste hulp (vijf belangrijke punten)
 • Nood vervoersgreep van Rautek
 • Vitale functies
 • Beademen en reanimatie (voor volwassenen)
 • Verstikking en vergiftiging
 • Shock
 • Uitwendig (ernstig) bloedverlies en het verbinden hiervan (verbandleer)
 • Plaatselijk letsel (brandwonden, botbreuk, oogletsel)

Deel 2: Communicatie, Brandbestrijding en Ontruimingen

 • Taken van de bedrijfshulpverlener
 • Communicatiemiddelen tijdens een incident
 • Brandbestrijding (brand drie- en vijfhoek, brandstadia, kleine blusmiddelen)
 • Ontruimingen
 • Belang van nazorg

Trainingsvorm

De training Bedrijfshulpverlening (BHV) basis duurt twee dagen en wordt gegeven aan groepen van maximaal 16 deelnemers. De cursus bestaat uit een theoretisch en praktisch gedeelte. Voor groepen en incompany trainingen kunnen de cursusvorm en tijden (avonden en weekeinden zijn ook mogelijk) worden aangepast.

Certificaat

Het examen wordt aan het einde van elk onderdeel afgenomen, zowel theorie als praktijk. Deelnemers die in het bezit zijn van een geldig EHBO-diploma met aantekening reanimatie krijgen vrijstelling voor het onderdeel Levensreddende Handelingen en hoeven dit cursusonderdeel niet bij te wonen. Deelnemers die slagen ontvangen het DELTA certificaat volgens NIBHV-norm of, op verzoek en tegen meerkosten, het NIBHV certificaat. Beide certificaten zijn 1 jaar geldig.

Taal

De training Bedrijfshulpverlening (BHV) basis wordt gegeven in het Nederlands. Op aanvraag kan de cursus ook in het Engels worden verzorgd.

Locatie

De training vindt plaats bij DELTA Safety Training in Rotterdam. DELTA heeft een volledige indoor trainingslocatie met alle faciliteiten voor een veilige, goede training en een comfortabel verblijf. Alle BHV cursussen kunnen ook op locatie worden uitgevoerd. Het voordeel van trainen bij DELTA is dat de brandbestrijding veel uitgebreider en realistischer kan worden getraind. Voor een BHV op maat training komen wij graag naar uw bedrijf toe.

Toelatingseisen

Voor deelname aan deze cursus worden geen toelatingseisen gesteld.

Prijs

De prijs rechts boven op deze pagina is inclusief het lesmateriaal, het gebruik van de praktijkmiddelen, het geselecteerde certificaat en lunch, koffie en thee. Alle prijzen zijn exclusief BTW.

Overige informatie

 • De planning van de opleiding kunt u rechtsboven op de cursuspagina vinden, wanneer u een cursus naar keuze selecteert.
 • De geplande cursussen zijn zeer geschikt voor individuele kandidaten of kleine groepen. Voor groepen en/of incompany trainingen maken wij graag een aanbieding op maat voor u.
 • Neemt u gerust contact met ons op indien u uw opleiding niet kunt vinden of u geen geplande data ziet voor de cursus naar keuze.
Start data
Vervolgdata
28-10-2019
11-11-2019
25-11-2019
12-12-2019
16-01-2020
04-02-2020
20-02-2020
05-03-2020
17-03-2020
02-04-2020
15-04-2020
30-04-2020
11-05-2020
04-06-2020
09-06-2020
22-06-2020
07-07-2020
29-07-2020