Druk Vacuum Machinist

FIXED price: U legt de datum van uw training vast, betaling van de cursus dient per omgaande te geschieden. Bij verzetten of annulering van de training wordt de gehele cursusprijs, conform de Algemene Voorwaarden, opnieuw in rekening gebracht. De keuze voor ‘FIXED’ levert u een flinke korting op onze bestaande prijzen op.

FLEX price: U kiest voor flexibiliteit. U kunt een keer kosteloos verzetten, een tweede keer verzetten is mogelijk tegen 50% van de cursusprijs. Verzetten is toegestaan uiterlijk tot 5 werkdagen voor aanvangsdatum cursus conform de Algemene voorwaarden. Betalingstermijn voor bedrijven 30 dagen na ontvangst factuur. U kiest met ‘FLEX’ voor extra service, voor de normale prijs.

De 2-daagse basistraining Druk Vacuum Machinist is bedoeld voor personen die als druk vacuümmachinist willen gaan werken en het SIR certificaat DVM moeten behalen. In deze cursus wordt door vakkundige en ervaren instructeurs geleerd hoe op een veilige manier met druk vacuümwagens gewerkt moet worden en hoe ongevallen voorkomen kunnen worden.

Inhoud training

Deze Druk Vacuum Machinist training bestaat uit een theorie- en een praktijkgedeelte.

Theorie:

 • Taken en verantwoordelijkheden
 • Natuurkundige begrippen
 • Opbouw van de natte en droge vacuümwagen
 • Soorten vacuümpompen
 • Uitvoering werkzaamheden
 • Gevaarlijke stoffen
 • Besloten ruimten
 • Invullen van de controlelijst

Praktijk:

  • Zuigen van gevaarlijke stoffen
  • Selectie van beschermingsmiddelen
  • Persen van gevaarlijke stoffen
  • Persen met stikstof
  • Gebruik van de klappijp
  • Reinigen van de vacuümtank
  • Reactiekracht
  • Persoonlijke Bescherming Middelen

Certificaat

Bij voldoende resultaat ontvangt de kandidaat het SIR Druk Vacuüm Reinigen certificaat SIR-DVM. Het SIR-DVM certificaat is 3 jaar geldig. Om de geldigheid van het certificaat te verlengen dient voor het verstrijken van de geldigheidsdatum van het certificaat een theoretisch verlengingsexamen te worden afgelegd.

Taal

De DVM training en het examen kan naast de Nederlandse taal ook in de Engelse, Duitse en Franse taal worden verzorgd.

Locatie

De training en het examen kunnen zowel bij DELTA als bij u op locatie verzorgd worden. Voorwaarde hiervoor is dat voldaan wordt aan de eisen die de SIR die stelt aan de locatie voor het praktijkexamen. Wij adviseren u hier graag over.

Toelatingseisen

Aan het praktijkexamen DVM kan pas worden deelgenomen als men voor het theoriedeel van dit examen geslaagd is.

Prijs

De rechtsboven op deze pagina genoemde prijs is inclusief lesmateriaal, gebruik praktijkmiddelen en lunch, koffie en thee. De prijs voor het SIR examen exclusief SIR-app-abonnement, wordt door de SIR jaarlijks vastgesteld en is voor niet- SIR leden de dubbele prijs. De huidige prijs voor SIR leden bedraagt € 80,00 per persoon en de prijs van het SIR-app-abonnement is € 12,00 voor 3 jaar toegang per vakgebied. Prijs is exclusief 21 % BTW. Het is niet meer mogelijk om hard copy handboeken te bestellen bij de SIR, de handboeken zijn uitsluitend digitaal verkrijgbaar op de SIR-safebook-app.

Let op, voor deze cursus gelden andere betalings- en boekingsvoorwaarden. Eenmalig kosteloos verplaatsen of annuleren is alleen mogelijk mits de wijziging minimaal 15 werkdagen voor aanvang van de training van de training per e-mail is doorgegeven. Annuleringen voor het reeds aangevraagde examen bij de certificerende instantie korter dan 15 werkdagen voor aanvang van de training kunnen niet kosteloos worden doorgevoerd.

Overige informatie

   • De planning van onze opleidingen kunt u vinden op deze site onder Cursus Planning.
   • Deze cursussen zijn zeer geschikt voor individuele kandidaten of kleine groepen.
   • Neem gerust contact met ons op indien u uw opleiding niet kunt vinden.
   • Voor groepen en/of incompany trajecten maken wij graag een aanbieding op maat voor u.