GWO Sea Survival – Refresher

FIXED price: U legt de datum van uw training vast, betaling van de cursus dient per omgaande te geschieden. Bij verzetten of annulering van de training wordt de gehele cursusprijs, conform de Algemene Voorwaarden, opnieuw in rekening gebracht. De keuze voor ‘FIXED’ levert u een flinke korting op onze bestaande prijzen op.

FLEX price: U kiest voor flexibiliteit. U kunt een keer kosteloos verzetten, een tweede keer verzetten is mogelijk tegen 50% van de cursusprijs. Verzetten is toegestaan uiterlijk tot 5 werkdagen voor aanvangsdatum cursus conform de Algemene voorwaarden. Betalingstermijn voor bedrijven 30 dagen na ontvangst factuur. U kiest met ‘FLEX’ voor extra service, voor de normale prijs.

De GWO (Global Wind Organisation) heeft een basis veiligheidstraining ontwikkeld voor mensen werkzaam in de wind-industrie. Deze GWO Basic Safety cursus omvat meerdere modules, zoals First Aid, Manual Handling, Fire Awareness, Working at Heights en Sea Survival. De Sea Survival training is erop gericht om cursisten hulpmiddelen te geven om veilig te handelen en de juiste preventieve maatregelen te nemen tijdens offshore activiteiten. Deze herhalingstraining GWO Overleven op Zee (Sea Survival) herhaling is bedoeld voor houders van het GWO Sea Survival certificaat die aan hun herhalingsverplichting willen voldoen.

Inhoud training

 • Gevaren en symptomen van onderkoeling en verdrinking
 • Inzicht in de voordelen en beperkingen van de verschillende LSA, PPE en PFPE die vaak in de offshore windindustrie gebruikt worden en deze te gebruiken
 • Veilig verplaatsen van vaartuig naar steiger, vaartuig naar platform en vaartuig naar vaartuig
 • Noodprocedures en de veiligheid op de installaties, vaartuigen en WTG kennen
 • Kennis te hebben van SAR, GMDSS Recovery en Eerste Hulp na ‘man over boord’
 • Evacueren van een WTG op het water met een “Constant Rate Descender”
 • Individuele en collectieve overlevingstechnieken op zee uit te voeren.

Trainingsvorm

Deze training GWO Overleven op Zee (Sea Survival) herhaling bestaat uit 1 dag theorie en praktijk voor groepen van maximaal 12 deelnemers.

Certificaat

Deelnemers die slagen ontvangen een GWO Sea Survival certificaat. Het GWO certificaat is 2 jaar geldig. Het is de verantwoordelijkheid van de bezitter dat aan lokale wet- en regelgeving wordt voldaan.

Taal

De training wordt uitgevoerd in de Engelse taal. In geval van Nederlands-talige groepen kan de instructie in de Nederlandse taal worden verzorgd.

Locatie

De training wordt verzorgd bij DELTA Safety Training in Rotterdam.

Toelatingseisen

Voor deelname aan deze cursus dient de basis training GWO Sea Survival gevolgd te zijn.

Prijs

De prijs staat vermeld in de rechterbovenhoek van deze pagina. Deze prijs is inclusief alle trainingsmaterialen, evt. theorie- en praktijkexamen en lunch, koffie en thee. Verder zijn niet inbegrepen in de prijs:

 • WINDA registratie € 10,- .
 • 21% BTW. Alle prijzen zijn exclusief BTW.

Overige informatie

 • De planning van onze opleidingen kunt u vinden op deze site onder Cursus Planning.
 • Deze cursussen zijn zeer geschikt voor individuele kandidaten of kleine groepen.
 • Neem gerust contact met ons op indien u uw opleiding niet kunt vinden.
 • Voor groepen en/of incompany trajecten maken wij graag een aanbieding op maat voor u.