GWO Working at Heights

FIXED price: U legt de datum van uw training vast, betaling van de cursus dient per omgaande te geschieden. Bij verzetten of annulering van de training wordt de gehele cursusprijs, conform de Algemene Voorwaarden, opnieuw in rekening gebracht. De keuze voor ‘FIXED’ levert u een flinke korting op onze bestaande prijzen op.

FLEX price: U kiest voor flexibiliteit. U kunt een keer kosteloos verzetten, een tweede keer verzetten is mogelijk tegen 50% van de cursusprijs. Verzetten is toegestaan uiterlijk tot 5 werkdagen voor aanvangsdatum cursus conform de Algemene voorwaarden. Betalingstermijn voor bedrijven 30 dagen na ontvangst factuur. U kiest met ‘FLEX’ voor extra service, voor de normale prijs.

De GWO (Global Wind Organisation) heeft een basis veiligheidstraining ontwikkeld voor mensen werkzaam in de wind-industrie. Deze basismodule GWO Working at Height is één van de vijf modules. De andere modules zijn: Eerste Hulp (First Aid), Manual Handling, Brandveiligheid (Fire Awareness) en Overleven op Zee (Sea Survival).

Tijdens deze praktijkgerichte Module GWO Werken op Hoogte (Working at Height) leert u de Persoonlijke Beschermingsmaterialen (PBM) voor werken op hoogte op een correcte manier gebruiken. Daarnaast leren we de gebruiker op een veilige en verantwoorde wijze zichzelf en/of een gewonde collega te evacueren van hoogte. We werken met kant-en-klare redding systemen die een minimum van de gebruiker vereisen.

Combinatie GWO Werken op Hoogte/R-alf rescue pully systeem

Het is mogelijk de GWO Werken op Hoogte module te combineren met een praktijkgerichte instructie van het R-alf rescue pully systeem. Tijdens deze combinatietraining wordt tevens geleerd hoe met het R-alf rescue pully systeem gewerkt kan worden. De ISC R-alf is een gecombineerd takel- en afdaalsysteem speciaal ontworpen vacties en werkzaamheden in besloten ruimte. Met dit systeem kunt u lasten en/of personen tot een gewicht van 250 kg veilig en gecontroleerd omhoog hijsen of juist laten zakken. Neem contact op met onze cursusadministratie voor meer informatie en de voorwaarden.

Inhoud training

 • Persoonlijke veiligheid
 • Theorie werken op hoogte: relevante rechts- en wetkennis, persoonlijke beschermingsmaterialen, krachten, etc.
 • Basis valbeveiliging: gordel aantrekken, regels en praktische
  toepassingen m.b.t. valbeveiliging, werkplaatsbeperking en
  werkpositionering
 • Werken met permanente en tijdelijke valbeveiligingssystemen
 • Redden uit valbeveiligingssysteem (rail of kabel) m.b.v. kant-en-klaar systeem
 • Noodontvluchting vanuit de nacelle
 • Redding slachtoffer die hangt over de rand van de nascel/transition piece
 • Slachtoffer evacueren en overdragen aan professionele hulpverleners
 • Behandelen van orthostatische shock (hangtrauma)
 • Oefenen aan de hand van verschillende scenario’s

Trainingsvorm

De module GWO Werken op Hoogte (Working at Height) bestaat uit 2 dagen theorie en instructie voor groepen van maximaal 8 deelnemers.

Certificaat

Deelnemers die slagen ontvangen een GWO Working at Height certificaat. De Arbocatalogus stelt dat werken op hoogte trainingen ieder jaar (jaarlijks) herhaald dienen te worden. Het GWO certificaat is echter 2 jaar geldig. Het is de verantwoordelijkheid van de bezitter dat aan lokale wet- en regelgeving wordt voldaan.

Taal

De training wordt uitgevoerd in de Engelse taal. In geval van Nederlands-talige groepen kan de instructie in de Nederlandse taal worden verzorgd.

Locatie

De training wordt verzorgd bij DELTA Safety Training te Rotterdam.

Toelatingseisen

Een goed lichamelijke conditie is een vereiste. Deelnemers mogen niet meer dan 124 kilo wegen in verband met het draagvermogen van de materialen die tijdens de training worden gebruikt.

Graag eigen veiligheidsschoenen meenemen.

 

Prijs

De prijs staat vermeld in de rechterbovenhoek van deze pagina. Deze prijs is inclusief alle trainingsmaterialen, evt. theorie- en praktijkexamen en lunch, koffie en thee. Verder zijn niet inbegrepen in de prijs:

 • WINDA registratie € 10,- .
 • 21% BTW. Alle prijzen zijn exclusief BTW.

Overige informatie

 • De planning van onze opleidingen kunt u vinden op deze site onder Cursus Planning.
 • Deze cursussen zijn zeer geschikt voor individuele kandidaten of kleine groepen.
 • Neem gerust contact met ons op indien u uw opleiding niet kunt vinden.
 • Voor groepen en/of incompany trajecten maken wij graag een aanbieding op maat voor u.