Hogedruk Machinist

FIXED price: U legt de datum van uw training vast, betaling van de cursus dient per omgaande te geschieden. Bij verzetten of annulering van de training wordt de gehele cursusprijs, conform de Algemene Voorwaarden, opnieuw in rekening gebracht. De keuze voor ‘FIXED’ levert u een flinke korting op onze bestaande prijzen op.

FLEX price: U kiest voor flexibiliteit. U kunt een keer kosteloos verzetten, een tweede keer verzetten is mogelijk tegen 50% van de cursusprijs. Verzetten is toegestaan uiterlijk tot 5 werkdagen voor aanvangsdatum cursus conform de Algemene voorwaarden. Betalingstermijn voor bedrijven 30 dagen na ontvangst factuur. U kiest met ‘FLEX’ voor extra service, voor de normale prijs.

De 2-daagse cursus ‘Hoge Druk Machinist (HDM)-Basis’ is de vervolgcursus op de basiscursus “Hoge Druk Spuiter HDS’. Volgens de SIR regelgeving dienen personen die hoge-druk installaties bedienen (de pomp en toebehoren) in het bezit te zijn van het HDM certificaat (voor het uitvoeren van spuitwerk is een HDS certificaat voldoende). In deze HDM cursus worden de deelnemers voorbereid op het HDM examen van de SIR.

Inhoud training

THEORIE:

 • Druk, Cavitatie, Reactiekracht
 • Opbouw van een hoge druk installatie
 • Het gebruik en de bediening van een HD installatie
 • Veiligheidsregels en voorschriften
 • Rekenen met druk/tabellen

PRAKTIJK:

 • Opbouwen en de bediening van een HD installatie
 • Uitvoering van dagelijks onderhoud en inspecties
 • Correct gebruik PBM’s

Trainingsvorm

Deze cursus bestaat uit 2 dagen instructie van 08.00 tot 16.00 uur. Dag 1 wordt de theorie behandeld en op dag 2 wordt in de praktijk geoefend.

Voor groepen en bij ‘in-company’ trainingen kunnen de cursusvorm en de lestijden (avonden en weekenden zijn ook mogelijk) worden aangepast. Het examen wordt op een apart in aansluiting op de cursus in te plannen dag door de SIR afgenomen. Bij het aanvragen/inplannen van een cursus dient rekening te worden gehouden met een aanvraagtijd van 10 werkdagen voor het SIR-examen.

Certificaat

Bij voldoende resultaat ontvangt de kandidaat het ‘Hoge Druk Vloeistof Reinigen Certificaat HDM’. Het HDM certificaat is 2 jaar geldig.

Taal

De cursus en het examen HDM SIR kan naast in de Nederlandse ook in de Duitse taal worden georganiseerd. Hiervoor stellen we graag een aanbieding op maat voor u op.

Locatie

De cursus en het examen kunnen zowel bij DELTA als bij u op locatie worden verzorgd, mits uw locatie voldoet aan de daarvoor bestaande eisen. Wij adviseren u graag hierover.

Toelatingseisen

Aan het HDM examen van de SIR kan pas worden deelgenomen als de kandidaat minimaal 6 maanden in het bezit is van een HDS certificaat.

Prijs

De rechtsboven op deze pagina genoemde prijs is inclusief lesmateriaal, lunch, koffie en thee. De prijs voor het SIR examen inclusief HDM handboek bedraagt voor SIR leden € 112,25 (prijspeil 2018). Niet-SIR leden betalen het dubbele bedrag. Prijzen exclusief 21 % BTW.

Let op, voor deze cursus gelden andere betalings- en boekingsvoorwaarden. Eenmalig kosteloos verplaatsen of annuleren is alleen mogelijk mits de wijziging minimaal 15 werkdagen voor aanvang van de training van de training per e-mail is doorgegeven. Annuleringen voor het reeds aangevraagde examen bij de certificerende instantie korter dan 15 werkdagen voor aanvang van de training kunnen niet kosteloos worden doorgevoerd.

Overige informatie

 • De planning van onze opleidingen kunt u vinden op deze site onder Cursus Planning.
 • Deze cursussen zijn zeer geschikt voor individuele kandidaten of kleine groepen.
 • Neem gerust contact met ons op indien u uw opleiding niet kunt vinden.
 • Voor groepen en/of incompany trajecten maken wij graag een aanbieding op maat voor u.