Alle 8 resultaten

Steigerbouw opleidingen

Op verzoek van de grotere steigerbouwbedrijven in Nederland is DELTA Safety Training in 2014 begonnen met de ontwikkeling van trainingen voor Steigermonteurs vanuit een nieuwe didactische aanpak. Actief leren vanuit praktijkopdrachten blijkt voor steigermonteurs de beste manier om zich voor te bereiden op de DNV-examens Hulpmonteur, Monteur en 1e Monteur. DELTA heeft een opleiding steigerbouw ontwikkeld die daar op aansluit.

Bij de Monteur Steigerbouw cursus worden praktijkopdrachten in teams uitgevoerd. De theoretische kennis die ze hierbij nodig hebben, kunnen ze vinden in de uitgereikte ‘Steigerwijzer’ en in het e-learning materiaal waarvoor iedere deelnemer een ‘tablet’ ter beschikking wordt gesteld. De opleidingen Hulpmonteur, Monteur en 1e Monteur steigerbouw van DELTA Safety zijn VSB-erkend.

SVWO toeslag

Bij de cursussen: Hulpmonteur Steigerbouw, Monteur Steigerbouw, 1e Monteur Steigerbouw en 1e Monteur Steigerbouw Herhaling is een afdracht van € 75,00 per cursusdeelnemer aan de Stichting Veilig Werken Op Hoogte inbegrepen.

Trainingen met DNV-GL examen

De steigermonteurtrainingen worden afgesloten met het DNV-GL examen. Bij voldoende resultaat ontvangen de deelnemers het DNV-GL vakbekwaamheids-certificaat. Het betreft een persoonscertificering onder ISO 17024. Met deze certificaten wordt voldaan aan de vakbekwaamheidseis van de Richtlijn Steigers. Daarin is vastgelegd dat vanaf 1 januari 2017 de vakbekwaamheid aangetoond moet kunnen worden.

Inschrijven Cursus Steigerbouw

U kunt de cursus van uw keuze (of verschillende cursussen, in 1 registratie, tegelijk) boeken via de ‘inschrijven’ link. Als er nog geen datum is gepland, ontvangen wij een e-mail met uw aanvraag en nemen wij per omgaande contact met u op. Als er een datum/data staan gepland, kunt u het hele boekingsproces afronden via deze website.

DELTA biedt twee tarieven voor de meeste trainingen: ‘FIXED’ en ‘FLEX’.

FIXED price: U legt de datum van uw training vast, betaling van de cursus dient per omgaande te geschieden. Bij verzetten of annulering van de training wordt de gehele cursusprijs, conform de Algemene Voorwaarden, opnieuw in rekening gebracht. De keuze voor ‘FIXED’ levert u een flinke korting op onze bestaande prijzen op.

FLEX price: U kiest voor flexibiliteit. U kunt een keer kosteloos verzetten, een tweede keer verzetten is mogelijk tegen 50% van de cursusprijs. Verzetten is toegestaan uiterlijk tot 5 werkdagen voor aanvangsdatum cursus conform de Algemene voorwaarden. Betalingstermijn voor bedrijven 30 dagen na ontvangst factuur. U kiest met ‘FLEX’ voor extra service, voor de normale prijs.

Worden er geen data vermeldt, neem dan contact met ons op via het aanvraagformulier.

Bekijk onze faciliteiten in Rotterdam